วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (ภาษาอังกฤษ)


การสอบถามประวัติส่วนตัว
What's your name?Is your name (Somsak)?Who are you ?Are you (Vichai)?
คุณชื่ออะไรคุณชื่อ(สมศักดิ์)ใช่ไหมคุณเป็นใครคุณคือ(วิชัย)ใช่ไหม
How old are you?What's your age?When were you born?What's your date of birth?
คุณอายุเท่าไหร่คุณเกิดเมื่อไหร่วันเดือนปีเกิดของคุณ
เมื่อไหร่
Family How many people are there in your family?How many brothers and sisters do you have?Are you married?How many children have you got?

ในครอบครัวคุณมีกันกี่คนคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
คุณแต่งงานหรือยัง
คุณมีบุตรไหม
Job What do you do?What's your job?What's yo
ur occupation?What are you?
คุณทำงานอะไรคุณมีอาชีพอะไรคุณเป็นอะไร
Income How much is your salary?How much is your income per month?How much is your wage per day?How much (salary/wage) do you get?
เงินเดือนของคุณเท่าไหร่รายเดือนของคุณเดือนละเท่าไร คุณได้ค่าจ้างวันละเท่าไรคุณมีเงินเดือนเท่าไร
Address Where do you live?Where's your house?What's your address?
คุณอยู่ที่ไหนบ้านคุณอยู่ที่ไหนที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

การทักทาย

Greeting People
Hello. / Hi.
Good morning.
Good morning. (bis 12 Uhr) / Good afternoon.
Good evening .
Introducing People
What's your name?
My name is …
I am …
Haven't we met (before)?
Yes, I think we have.
No, I don't think we have.
I think we've already met.
I don't think we've met (before).
This is …
Meet …
Have you met …?
Yes, I have.
No, I haven't.
Yes, I think I have.
No, I don't think I have.
Hello, … (name)
Nice to meet you. (informal)
Pleased to meet you.
How do you do? (formal)
Nice to see you.
Nice to see you again.
Say Goodbye
(It was) nice meeting you.
Good bye.
Bye. / See you.

ไม่มีความคิดเห็น: